Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-247".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-16
Datum van uitgifte 2022-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496)
Identifier stb-2022-247
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 247
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 16 juni 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het laatste deel van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid