Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-244".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-15
Datum van uitgifte 2022-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel XXXV van de Verzamelwet SZW 2022
Identifier stb-2022-244
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 244
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 15 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen uit de Verzamelwet SZW 2022
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid