Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2022-240".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31238;3
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-14
Datum van uitgifte 2022-06-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 7, derde lid, 10, eerste lid, en 12, tweede lid, van richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 en de artikelen 15, tweede lid en 15a, tweede lid, van de Wet politiegegevens
Identifier stb-2022-240
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.6/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 240
Raad van State adviesnummer W16.22.00024/II
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 juni 2022 tot wijziging van het Besluit politiegegevens ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad (PbEU 2019, L 186)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid