Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-05-18
Datum van uitgifte 2022-05-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel VI van het Besluit tot wijziging van het Besluit havenontvangstvoorzieningen en enkele andere besluiten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 2019, L 151) en in verband met een wetstechnische verbetering (Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen)
Identifier stb-2022-200
Jaargang 2022
KetenID 13156
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-05-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 200
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 mei 2022, houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit havenontvangstvoorzieningen en enkele andere besluiten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 2019, L 151) en in verband met een wetstechnische verbetering (Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid