Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2022-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35925-XV
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-12-22
Datum van uitgifte 2022-01-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-17
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 17
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 december 2021 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid