Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2022-128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Financieel toezicht
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-03-21
Datum van uitgifte 2022-03-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel VII van de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (Stb. 2022, 18)
Identifier stb-2022-128
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-03-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 128
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 21 maart 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid