Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-594".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet
Identifier stb-2021-594
Jaargang 2021
Keten-ID 12844
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 594
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 29 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-12-07