Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-592".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet betaald ouderschapsverlof
Behandeld dossier 35394
Behandeld dossier 35556
Behandeld dossier 35613
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-592
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 592
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-12-07