Besluit van 24 november 2021, houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2021, nr. 2021-0000592376;

Gelet op artikel 7.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel:

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vervalt op 1 maart 2022.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2021

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de tweede december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voorziet in de mogelijkheid om in afwijking van de hoofdregel dat vergaderingen van de decentrale volksvertegenwoordigingen in het openbaar fysiek plaatsvinden, ook digitaal kunnen plaatsvinden. De aanleiding voor deze Tijdelijke wet is gelegen in de crisis als gevolg van de uitbraak van Covid-19.

In de wet zelf is bepaald dat deze wet per 1 september 2020 zou komen te vervallen. In artikel 7.1 van de wet is echter rekening gehouden met de mogelijkheid van verlenging van deze wet, mocht dit noodzakelijk blijken. De wet kan daarbij steeds met maximaal twee maanden verlengd worden. De wet is in verband met het voortduren van de pandemie reeds acht maal verlengd (Stb. 2020, 261, Stb 2020, 408, Stb 2020, 501, Stb 2021, 59, Stb 2021, 212, Stb 2021, 275, Stb 2021, 388 en Stb 2021, 481) en zou daarmee gelden tot 1 januari 2022.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd deze tijdelijke wet te blijven verlengen. Het is niet wenselijk de Tijdelijke wet te laten vervallen op het moment dat er gewerkt wordt aan het creëren van een permanente regeling voor digitaal vergaderen. Bovendien vraagt de huidige gezondheidssituatie eveneens om een mogelijkheid vergaderingen digitaal te kunnen houden en daarmee om verlenging van de Tijdelijke wet. Het onderhavige besluit voorziet in deze verlenging tot 1 maart 2022.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven