Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-571".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W06.21.0284/III
Alternatieve titel Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen
Behandeld dossier 35783
Behandeld dossier 33235;3
Behandeld dossier 33849;3
Behandeld dossier 34583;3
Behandeld dossier 35783;2
Behandeld dossier 35783;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 1:19, tweede lid, 1:81, 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel c, en derde lid, 3:53, derde lid, 3:57, tweede lid, 3:63, tweede lid, 3:72, vijfde lid, 3:74a, derde lid, 4:14, tweede lid, aanhef en onderdelen a en c en 4:86 van de Wet op het financieel toezicht
Identifier stb-2021-571
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 571
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 november 2021 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en enkele andere besluiten ter implementatie van de Richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-11-25