Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Verbeterblad en heeft als identifier "stb-2021-493-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-493-n1
Jaargang 2021
Metadataconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbVerbeterblad-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbVerbeterblad-Web.xml
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-01-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 493
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Verbeterblad
Taal nl
Titel Wet van 14 juli 2021 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2022-01-25
Versie nummer n1
Versieinformatie Verbeterblad
Vervangt stb-2021-493