Wet van 14 juli 2021 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

VERBETERING

In de Wet van 14 juli 2021 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) staat op pagina 3 tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.480.278

46.223.313

1.533.457

5.756.682

2.530.639

32.514

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

23.412.746

23.121.963

1.345.405

1.625.801

773.369

12.814

 

Beleidsartikelen

           

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.244.409

5.210.074

4.000

420.369

147.785

0

06

Hoger beroepsonderwijs

4.623.320

4.116.595

1.213

456.109

202.523

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.333.855

5.888.630

16

467.960

237.373

0

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

3.583

3.493

0

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

7.585

7.585

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

1.350

1.350

0

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

281

281

0

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

163.321

95.220

12.814

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

70.500

43.951

0

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

8.954

8.019

0

 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.929

277.929

567

25.789

25.789

0

               
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

23.067.532

23.101.350

188.052

4.130.881

1.757.270

19.700

 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

12.586.750

12.556.750

15.961

2.352.872

963.909

12.900

03

Voortgezet onderwijs

9.277.818

9.341.636

7.391

1.737.517

755.871

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

13.990

10.990

– 2.500

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

26.502

26.500

9.300

Deze tabel moet worden aangepast naar onderstaande tabel:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.480.278

46.223.313

1.533.457

5.922.549

2.547.739

32.514

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

23.412.746

23.121.963

1.345.405

1.774.568

773.369

12.814

 

Beleidsartikelen

           

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.244.409

5.210.074

4.000

445.369

147.785

0

06

Hoger beroepsonderwijs

4.623.320

4.116.595

1.213

504.560

202.523

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.333.855

5.888.630

16

543.276

237.373

0

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

3.583

3.493

0

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

7.585

7.585

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

1.350

1.350

0

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

281

281

0

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

163.321

95.220

12.814

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

70.500

43.951

0

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

8.954

8.019

0

 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.929

277.929

567

25.789

25.789

0

               
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

23.067.532

23.101.350

188.052

4.147.981

1.774.370

19.700

 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

12.586.750

12.556.750

15.961

2.352.872

963.909

12.900

03

Voortgezet onderwijs

9.277.818

9.341.636

7.391

1.737.517

755.871

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

31.090

28.090

– 2.500

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

26.502

26.500

9.300

’s-Gravenhage, 25 januari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven