Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-481".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Identifier stb-2021-481
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 481
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 oktober 2021, houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-10-19