Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33996;88
Behandeld dossier 33996;89
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-01-29
Datum van uitgifte 2021-02-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IX van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en artikel 7.2 van het Besluit kansspelen op afstand
Identifier stb-2021-45
Jaargang 2021
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 45
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 29 januari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en van inwerkingtreding van het Besluit kansspelen op afstand
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid