Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-370".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel VIII van de Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en artikel V, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008; (Stb 2019, 179)
Identifier stb-2021-370
Jaargang 2021
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 370
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-07-22