Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2021, 370Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 6 juli 2021, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3238331.

Gelet op artikel VIII van de Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en artikel V, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 en het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 300/2008 treden in werking met ingang van 1 januari 2022.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2021

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus