Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-347".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W17.21.0119/IV
Behandeld dossier 29279;114
Behandeld dossier 29362;224
Behandeld dossier 29398;903
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 111, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;
Identifier stb-2021-347
Jaargang 2021
Keten-ID 12272
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 347
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 12 juli 2021 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met een aanpassing van de eisen aan examenvoertuigen, enkele terminologische aanpassingen en enkele aanpassingen in de procedure betreffende de aanvraag van een verklaring van geschiktheid
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-07-16