Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35695
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-01-08
Datum van uitgifte 2021-01-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-3
Jaargang 2021
Keten-ID 12463
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-01-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 3
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 januari 2021 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid