Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-251".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W16.20.0450/II
Alternatieve titel Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen
Behandeld dossier 28719;107
Behandeld dossier 29279;439
Behandeld dossier 33628;44
Behandeld dossier 34889;3
Behandeld dossier 35122;3
Behandeld dossier 35122;39
Behandeld dossier 35122;7
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 5.3 van de Wet forensische zorg
Grondslag artikel 6:2:14 van het Wetboek van Strafvordering
Grondslag artikelen 4, zesde lid, en 18a van de Penitentiaire beginselenwet
Identifier stb-2021-251
Jaargang 2021
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 251
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 31 mei 2021 tot wijziging van de Penitentiaire maatregel, het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en het Besluit forensische zorg in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-06-10