Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-233".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34641
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-12
Datum van uitgifte 2021-05-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-233
Jaargang 2021
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-05-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 233
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 12 mei 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid