Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-176".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35218;G
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-04-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 13.2 van de Wet elektronische publicaties en artikel 11.2 van het Besluit elektronische publicaties
Identifier stb-2021-176
Jaargang 2021
Keten-ID 4952
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-04-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 176
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 april 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties en het Besluit elektronische publicaties
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-04-09