Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-03-14
Datum van uitgifte 2020-03-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-97
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-03-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 97
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Stb. 2019, 215)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid