Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-87".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34864
Citeertitel Aanvullingswet bodem Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-02-19
Datum van uitgifte 2020-03-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-87
Jaargang 2020
Keten-ID 2008
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-03-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 87
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 februari 2020 tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid