Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34864
Behandeld dossier 35054
Citeertitel Aanvullingswet geluid Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-02-19
Datum van uitgifte 2020-03-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-83
Jaargang 2020
Keten-ID 7823
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-03-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 83
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 februari 2020 tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid