Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-552".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35205;3
Behandeld dossier 35645;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-16
Datum van uitgifte 2020-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-552
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 552
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 16 december 2020 tot inwerkingtreding van de Wet vliegbelasting
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid