Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-492".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-492
Jaargang 2020
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 492
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 25 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-12-03