Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-408".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-10-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming gemeenten, provincies, waterschappen en openbare lichamen BES
Identifier stb-2020-408
Jaargang 2020
Materiële uitwerkingtreding 2021-01-01
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-10-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 408
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 26 oktober 2020, houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-10-30