Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-262".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33328
Behandeld dossier 34445
Behandeld dossier 34453
Behandeld dossier 35050
Behandeld dossier 35100
Behandeld dossier 35218
Behandeld dossier 35256
Citeertitel Wet elektronische publicaties
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-07-01
Datum van uitgifte 2020-07-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-262
Jaargang 2020
Keten-ID 4952
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 262
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid