Publicaties over dossier 35256

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2021 Staatscourant 2021, 32538 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2021 Staatsblad 2021, 146 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2021 Staatsblad 2021, 135 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-03-2021 2020-2021 nr. 27, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2021 Staatscourant 2021, 8153 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 2 maart 2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-02-2021 2020-2021 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2021 Staatscourant 2021, 6555 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2021 2020-2021 nr. 25, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon Open als PDF

  Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2021 Staatsblad 2021, 57 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2021 Staatsblad 2021, 26 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport