Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-241".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-07-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel IV van de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens en artikel 20 van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
Identifier stb-2020-241
Jaargang 2020
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 241
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 6 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-07-13