Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2020-240".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24515;468
Behandeld dossier 32761;66
Citeertitel Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-07-06
Datum van uitgifte 2020-07-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onderdeel b, 5, tweede en derde lid, en 8, eerste en tweede lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Identifier stb-2020-240
Jaargang 2020
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 240
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Raad van State adviesnummer W12.20.0124/III
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 juli 2020, houdende regels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid