Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 47 van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
Grondslag artikel 17 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen
Identifier stb-2020-216
Jaargang 2020
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 216
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-06-29