Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-158".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen
Behandeld dossier 34986
Behandeld dossier 35267
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-05-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-158
Jaargang 2020
Keten-ID 9561
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 158
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-06-05