Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2020-150".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35356
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2020-150
Jaargang 2020
Keten-ID 10579
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-05-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 150
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-05-25