Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2020-148".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-05-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel VI
Identifier stb-2020-148
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-05-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 148
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 mei 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-05-20