Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2019-484".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35275;3
Behandeld dossier 35275;5
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-12-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel XX van de Verzamelwet SZW 2020;
Identifier stb-2019-484
Jaargang 2019
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-12-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 484
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 december 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Verzamelwet SZW 2020
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-12-17