Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2019-434".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35089;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-11-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel XI van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs en artikel IX van het Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs;
Identifier stb-2019-434
Jaargang 2019
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-11-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 434
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (Stb. 2019, 395) en het Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs (Stb. 2019, 396)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-11-28