Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2019-320".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-10-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel II van het Besluit van 9 september 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden
Identifier stb-2019-320
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-10-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 320
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 4 oktober 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 9 september 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden (Stb. 2019, 310)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-10-17