Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-289".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Uitvoeringswet Rotterdam Rules
Behandeld dossier 34991
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-07-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-289
Jaargang 2019
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-09-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 289
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-09-04