Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-257".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35160
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-07-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-257
Jaargang 2019
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-07-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 257
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 3 juli 2019, houdende implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-07-15