Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2019-244".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-06-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel VIII van de Wet implementatie prospectusverordening en artikel VI van het Besluit implementatie prospectusverordening
Identifier stb-2019-244
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-07-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 244
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 26 juni 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie prospectusverordening en het Besluit implementatie prospectusverordening
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-07-09