Besluit van 26 juni 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie prospectusverordening en het Besluit implementatie prospectusverordening

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 juni 2019, 2019-0000094143, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VIII van de Wet implementatie prospectusverordening en artikel VI van het Besluit implementatie prospectusverordening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet implementatie prospectusverordening en het Besluit implementatie prospectusverordening treden in werking met ingang van 21 juli 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de negende juli 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven