Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-182".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35045
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-04-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-182
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-05-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 182
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-05-20