Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2019-150".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35060
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-03-27
Datum van uitgifte 2019-04-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2019-150
Jaargang 2019
Keten-ID 8825
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-04-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 150
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 27 maart 2018 tot wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid