Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2019-121".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32127;230
Behandeld dossier 32127;232
Citeertitel Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achttiende tranche
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-03-08
Datum van uitgifte 2019-03-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet
Identifier stb-2019-121
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-03-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 121
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Raad van State adviesnummer W04.18.0364/I
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 8 maart 2019 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achttiende tranche)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid