Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2018-99".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet terugvordering staatssteun
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-03-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 16 van de Wet terugvordering staatssteun;
Identifier stb-2018-99
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-04-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 99
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 26 maart 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2018 houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-04-12