Besluit van 26 maart 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2018 houdende regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 maart 2018, nr. WJZ / 18047494, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 16 van de Wet terugvordering staatssteun;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet terugvordering staatssteun treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 26 maart 2018

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de twaalfde april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven