Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2018-159".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XIX van de Reparatiewet BZK 2018
Identifier stb-2018-159
Jaargang 2018
Materiële uitwerkingtreding 2018-05-01
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 159
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 16 mei 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2018
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-06-12