Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-514".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag op artikel X van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
Identifier stb-2017-514
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 514
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2017-12-28