Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-504".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-13
Datum van uitgifte 2017-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 39 en 43 van de Wet basisregistratie ondergrond en artikel 5.1 van het Besluit basisregistratie ondergrond;
Identifier stb-2017-504
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 504
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 december 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkintreding van artikelen van de Wet basisregistratie ondergrond en het Besluit basisregistratie ondergrond en het tijdstip van levering van gegevens door de beheerder van de Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond en het Bodemkundig Informatie Systeem
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid